Poplachové systémy

Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť vášho majetku

Neustály nástup kriminality v oblasti majetkovej trestnej činnosti a predovšetkým vzrastajúci počet kvalifikovaných prípadov krádeží a vlámaní kladú na ochranu majetku neustále väčšie požiadavky. Jedným z najrozšírenejších a súčasne, pri správnom návrhu, najefektívnejším spôsobom ochrany majetku je inštalácia systému poplachového systému na hlásenia narušenia (predtým -elektronická zabezpečovacia signalizácia – EZS)

Systém v spojení s kvalitnými priestorovými infrapasívnymi, mikrovlnnými, či ultrazvukovými detektormi s analógovým či digitálnym spracovaním signálu ( alebo duálnymi) reagujúcimi na vniknutie a pohyb narušiteľa v objekte, detektormi reagujúcimi na rozbitie skla, pohyb, mechanickými zábranami, tiesňovými tlačidlami, otrasovými snímačmi, zmenu teplôt, zadymenie, zaplavenie vodou, či detekciu plynov tvoria spoľahlivý celok na ochranu vás a vášho majetku.

Systém PSN v prípade napadnutia objektu aktuálne informuje o poplachoch, systémových či operačných stavoch zariadenia a okamžite uvedie do činnosti zariadenia, sirénu či , iný poplachový prvok alebo odovzdá informáciu o vniknutí pomocou komunikátoru na Vami zvolené čísla prípadne aj zaslaním SMS či MMS, či zaslanie správy na pult centralizovanej ochrany.

Pre štandardné zabezpečenie menších objektov sa používajú ústredne s 4 až 16 programovateľnými zónami, deliteľné do podsystémov, pripojením viacerých klávesníc LED nebo LCD, s pamäťou udalostí, komunikátorom a s programovateľnými výstupmi. Pre náročné aplikácie, kde sa vyžaduje ovládanie viac podsystémov s možnosťou obsluhovať jednotlivé časti pomocou čítačiek prístupového systému sa používajú multiplexné systémy s možnosťou rozšírenia na 512 zón i viac.

Systémy sú užívateľsky priateľské a ovládanie je možné prispôsobiť užívateľom podľa požiadaviek a technickej zdatnosti, od štandardných tlačidlových klávesníc, cez dotykové displeje, diaľkové ovládače, čipové karty a prívesky, cez aplikácie v mobilných telefónoch až po ovládanie najjednoduchšie – kľúčom.

Systém môže fungovať samostatne, alebo môže byť súčasťou integrovaného bezpečnostného systému spolu s kamerovým systémom, požiarnej signalizácie a iných. Týmto spôsobom sa dosiahne optimálna ochrana objektu, s minimalizovaním zostatkového rizika