Poplachové systémy
Pre vašu bezpečnosť
Elektronická požiarna signalizácia
Aby bol oheň vždy len dobrým sluhom ...
Kamerový systém
Jednoduchá kontrola priestorov

O nás

Firma Ninis Elektronické systémy začala svoju činnosť v roku 1991.

Náplňou činnosti bola od začiatku realizácia komunikačných sietí, veľmi skoro pribudli všetky oblasti slaboprúdových rozvodov: poplachové systémy, elektronická požiarna signalizácia, kamerové systémy, počítačové siete, kontrola vstupu a pod. Tieto sa realizujú metalickými i optickými vedeniami, či vytváraním mikrovlnných spojení tak aby boli optimalizované dátové toky. V rámci realizácie zbernicových systémov pre automatizáciu a riadenie budov sme začali aj s realizáciov silnoprúdových rozvodov. V rámci realizácie stavieb vám vieme ponúknuť komplexné služby od vypracovanie technickej dokumentácie, realizáciu od založenia stavby t.j. prípojok, cez realizáciu a následný servis a údržbu, tak aby vám dodané technické systémy a vybavenie dlho a spoľahlivo slúžili k vášmu prospechu.

Dnes vám firma Ninis Elektronické systémy ponúka dodávky, projekciu, montáž, servis a údržbu v oblastiach: