Kamerový systém

Jednoduchá kontrola priestorov

Jednoduchá kontrola priestorov
Kamerové systému sú ideálne súčasti komplexného zabezpečovacieho systému.  Môžete jednoducho kontrolovať  priestory ako vo dne tak aj v noci. Môžete tiež kontrolovať pohyb osôb. Kamerový záznam je najspoľahlivejším dôkazom, ktorý je ťažko vyvrátiť v prípade, že je zhotovený v súľade s platnou legislatívou. Veľmi dôležitý je tiež psychologický efekt.
Sú určené k stráženiu objektov, ktoré sú ohrozené vniknutím neoprávnených osôb a k sledovaniu ľubovoľných priestorov (bánk, obchodov, hotelov, domov). Strážený priestor môže byť sledovaný potrebným počtom čiernobielych alebo farebných kamier s objektívom s manuálnou alebo automatickou clonou. Obraz z výstupu ktorejkoľvek z nich je možné v ľubovoľnom okamihu zobraziť, či už na monitore, alebo na inom zariadení. Pomocou nainštalovaných aplikácií je možné sledovať obraz z vašich kamier všade kde máte možnosť pripojiť sa k internetu.
Videosignál je možné prenášať po metalických a optických vedeniach, mikrovlnných sieťach.
Kamerové systémy umožňujú rozpoznávať tváre, ŠPZ vozidiel, priebeh a kontrolu technologických procesov, ale i jednoduché sledovanie monitorovaného priestoru. Poslúžia nielen ako prevencia pri ochrane majetku, ale i pri zisťovaní príčin pracovných úrazov , kontroly dochádzky a pod.
Portfólio dodávanej techniky je rozdelené medzi techniku určenú pre domáce použitie, ekonomickú triedu a pre profesionálne použitie.