Elektronická požiarna signalizácia

Aby bol oheň vždy len dobrým sluhom a nestal sa nikdy zlým pánom

Aby bol oheň vždy len dobrým sluhom a nestal sa nikdy zlým pánom

Úspešný boj proti požiaru prebieha v štyroch hlavných fázach

1. presné rozpoznanie príznakov požiaru už v jeho zárodku.
2. spoľahlivé rozlíšenie či sa jedná o skutočný požiar, či len o planý podnet
3. prehľadná signalizácia prítomným osobám a zasahujúcemu personálu
4. účinná organizácia efektívneho zásahu

Všetky štyri tieto fázy by mali prebehnúť behom prvých cca 4-5 tich minút od vzniku požiaru, inak už býva neskoro na odvrátenie nenahraditeľných škôd. Dobrý systém ponúka súbor riešení, ktoré pomáhajú tento závod s časom vyhrať!

Dobrý, spoľahlivý, moderný požiarny systém tak môže napríklad získať výstrahu o neštandardných podmienkach prostredia už vo chvíli, keď ešte nie sú isté príznaky skutočného požiaru. Vďaka umiestneniu detekčnej logiky mimo ústredne priamo do hlásiča môže byť v reálnom čase vyhodnocovanie rádovo viac nameraných hodnôt bez toho, aby boli linky ( dátové zbernice) a centrálny procesor ústredne neustále zásobované veľkým objemom dát. Zároveň môže omnoho častejšie vzorkovať ( prevádzať na digitálny signál ) okamžité hodnoty a získať tak takmer spojitú charakteristiku prostredia. Výsledkom je preto rapídne rýchlejšie a presnejšie vyhodnotenie a vysoká odolnosť proti rušivým vplyvom ovplyvňujúcim prenos. Pokiaľ napríklad dochádza k nárastu teploty behom dňa vplyvom kúrenia, rozozná hlásič tento stav od prudkého oteplenia pri vznikajúcom požiari. To je tiež dôvod, prečo sa môže tento typ hlásičov nastaviť na ďaleko vyššiu citlivosť bez rizika planých poplachov. Je možné tiež veľmi presne sledovať postupné pomalé zvyšovanie prítomnosti prachových častíc v detekčnej komore a pri dosiahnutí kritickej úrovne odovzdať ústredni správu o zaprášení hlásiča. Nezanedbateľnou súčasťou realizácie je vždy tiež estetické hľadisko. Nízkoprofilové hlásiče sú už sami o sebe veľmi elegantné, naviac majú odnímateľný vrchní kryt bez elektroniky, ktorý možno veľmi jednoducho natónovať do odtieňa, ktorý zodpovedá vnútornej maľbe, aby nepôsobili rušivo napr.. v reprezentačných
priestoroch. Všetky vstupné a výstupné moduly systému a paralelného ovládacieho tabla je možno umiestniť do zápustných montážnych krabíc pod omietku.

Ústredňa je dodávaná ako kompaktný celok, schopný prevádzky „plug and play“ bez nutnosti špecifikácie jednotlivých základných častí. Priamo na základnej doske sú integrované všetky zariadenia nutné pre spoľahlivú prevádzku, ako je napájací zdroj s dobíjaním záložných akumulátorov, strážené výstupy pre sirény a diaľkový prenos poplachu, výstupy pre ovládanie nadväzujúcich zariadení a dátové rozhrania pre komunikáciu s tlačiarňou, nadstavbovým PC, prípadne integráciu do ďalších systémov.

Ďalšie možnosti ponúka po pripojení celej palety doplnkových dosiek, ktoré je možné osadiť v prípade špecifických požiadaviek , napríklad pri pripojení jednotného obslužného poľa požiarnej ochrany, zvýšenie počtu výstupov, pripojenie konvenčných hlásičov apod.

Veľmi dôležitou podmienkou rýchleho zásahu je signalizácia poplachu. Okrem LCD displeja s 4×40 znakmi a možnosťou vytvorenia svetelných informačných tabúl s plánmi objektu je v rámci koncepčného riešenia s prihliadnutím k ďalším budúcim požiadavkám na integráciu do vyšších celkov. Behom okamžiku je potom obsluha vyrozumená o presnom mieste požiaru, vrátane podrobného pôdorysného zobrazenia. Informácia môže byť ľubovoľne doplnená napr. vyobrazením hasiacej techniky, číslami prístupových kľúčov, telefónnymi číslami kancelárií, po doplnení zvukovou kartou a reproduktorom tiež o nezameniteľné hlásenie o požiare apod. Pomocou software je možné tiež ovládať jednotlivé funkcie systému, chronologicky archivovať a tlačiť udalosti atd. Odpadá chaotické a dlho trvajúce vyhľadávanie informácií v papierovej dokumentácii, ktoré degraduje vysokú rýchlosť detekcie systému. Počítač je mimo toho možné používať pre bežné kancelárske aplikácie strážnej služby – tvorbu pracovných výkazov, rozpisov služieb, hlásení apod. Pri príchodu udalosti má táto vždy prioritu. Uvedené nie je možné pri certifikovaných integračných systémových nadstavbách.